Ďaľšie služby

Naša firma poskytuje aj tieto služby:


                           -  výstavba malých a stredných počítačových sietí, a to metalických (klasický káblový rozvod), ako aj beztrôtových. Na žiadosť zákazníka môže byť prevádzka bezdrôtovej siete plne šifrovaná na ochranu pred jej zneužitím.


                      - vďaka spolupráci s odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s rozhlasovou technikou sme schopní zabezpečiť výstavbu a kompletné rekonštrukcie obecných, školských a iných rozhlasov s využitím rádiovej technológie prevádzkovanej na základe všeobecného povolenia telekomunikačného úradu SR a to vrátane šifrovania prevádzky, ako aj klasickými káblovými rozvodmi. Pri týchto prácach sú používané výhradne komponenty vyrobené slovenskými výrobcami, čím sa snažíme podporiť slovenských výrobcov, ktorých výrobky sú na svetovej úrovni. Zabezpečiť poradenstvo v tejto oblasti, aby nedochádzalo k nežiadúcim odrazom zvuku a zabezpečiť aj servisné zmluvy.


                    - poskytovanie kompletných služieb spojených s prevádzkou počítačov, poradenstvom k hardwarovému vybaveniu počítačov, dátovými službami atď...

                         - pre obce správu obsahu ich webového sídla, aktualizáciu obsahu, povinné zverejňovanie dokumentov na základe zákona 211/2000


                          - sprostredkovateľská činnosť vo všetkých oblastiach